Get Adobe Flash player

About Me


109/2 หมู่ 8
ตำบลดงเดือย
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

โทร 095-6438-266


Follow Me

   

Search

รับเหมาติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียม ฝ้าเพดาน ราคาเป็นกันเอง
(ติดต่อ ช่างพจน์ โทร 095-6438-266)

งานประตู-หน้าต่าง บานเลื่อน บานสวิง บานกระทุ้ง บานตาย ช่องแสง
มุ้งลวด

งานฝ้าทีบาร์ ฝ้าฉาบเรียบ ฝ้าหลุม ฝ้าเสต็ป งานกั้นห้องผนังเบา
ยิ่ปซั่มสมาทบอร์ดฉนวนกันความร้อนกันเสียง

งานกระจกนิรภัย เทมเปอร์ ลามิเนต

งานกั้นผนังเบาสองหน้าพร้อมประตูบานเลื่อนรางแขวน สองชุด

มีประสบการณ์ในการรับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม มากกว่า 20 ปี

 เรารับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง บานเลื่อน บานสวิง  
บานกะทุ้ง บานตายบานเปิด บานพับ บานเปิดหน้าต่าง บานเกร็ด
กระจกบานเปลือย กระจกเงา กระจกห้องน้ำ    มุ้งลวด กันผนังเบา
ฝ้า ทีบาร์ ฉาบเรียบ ประตูเลื่อน   แผงกระจกหน้าตึก แผงกระจกร้านค้า แผงกระจกออฟฟิศและเรายัง รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม 

งานติดตั้งกระจกอลูมิเนียมมาตรฐานที่คู่คุณภาพ

บริการติดตั้งอลูมิเนียม ติดตั้งกระจก ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ติดตั้งอลูมิเนียมราคาถูก ติดตั้งอลูมิเนียมนอกสถานที่ ติดตั้งอลูมิเนียมย่านหนองจอก ติดตั้งกระจกราคาถูก ติดตั้งกระจกบ้าน ติดตั้งกระจกอาคาร ติดตั้งกระจกประตู ติดตั้งกระจกบานเลื่อน ติดตั้งบานเลื่อน ติดตั้งกระจกหน้าต่าง ติดตั้งกระจกกั้นบริษัท ติดตั้งกระจกกั้นอาคาร ติดตั้งกระจกกั้นโรงงาน ติดตั้งกระจกกั้นห้อง กระจกบ้าน กระจกอาคาร กระจกโรงงาน กระจกบานเลื่อน 


รับเหมางานติดตั้งฝ้า ฝ้าเพดาน ฝ้าฉาบเรียบ ผนังเบา ผนังกั้นห้อง ผนังกั้นบริษัท ผนังกั้นโรงงาน ผนังราคาถูก รับออกแบบฝ้า รับออกแบบผนัง รับออกแบบอลูมิเนียม รับออกแบบกระจก รับงานฝ้าสั่งทำพิเศษ รับงานกระจกสั่งทำพิเศษ รับงานอลูมิเนียมสั่งทำพิเศษ รับงานผนังสั่งทำพิเศษ และทางร้านภัทรอลูมินั่ม ยังมีบริการรับติดตั้ง งานออกแบบ และงานสั่งทำพิเศษ

รับทำทุกจังหวัด

ช่างกระจกอลูมิเนียมจังหวัดพิษณุโลก ช่างกระจกอลูมิเนียมจังหวัดสุโขทัย ช่างกระจกอลูมิเนียมจังหวัดพิจิตร ช่างกระจกอลูมิเนียมจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่างกระจกอลูมิเนียมเชียงราย ช่างกระจกอลูมิเนียมเชียงใหม่ ช่างกระจกอลูมิเนียมน่าน ช่างกระจกอลูมิเนียมพะเยา ช่างกระจกอลูมิเนียมแพร่ ช่างกระจกอลูมิเนียมแม่ฮ่องสอน ช่างกระจกอลูมิเนียมลำปาง ช่างกระจกอลูมิเนียมลำพูน ช่างกระจกอลูมิเนียมอุตรดิตถ์ ช่างกระจกอลูมิเนียมตาก ช่างกระจกอลูมิเนียมพิษณุโลก ช่างกระจกอลูมิเนียมสุโขทัย ช่างกระจกอลูมิเนียมเพชรบูรณ์ ช่างกระจกอลูมิเนียมพิจิตร ช่างกระจกอลูมิเนียมกำแพงเพชร ช่างกระจกอลูมิเนียมนครสวรรค์ ช่างกระจกอลูมิเนียมอุทัยธานี ช่างกระจกอลูมิเนียมพระนครศรีอยุธยา ช่างกระจกอลูมิเนียมกรุงเทพมหานคร ช่างกระจกอลูมิเนียมปทุมธานี ช่างกระจกอลูมิเนียมสมุทรปราการ ช่างกระจกอลูมิเนียมอ่างทอง ช่างกระจกอลูมิเนียมสมุทรสาคร ช่างกระจกอลูมิเนียมสิงห์บุรี ช่างกระจกอลูมิเนียมนนทบุรี ช่างกระจกอลูมิเนียมอำเภอเมืองสุโขทัย ช่างกระจกอลูมิเนียมอำเภอบ้านด่านลานหอย ช่างกระจกอลูมิเนียมอำเภอคีรีมาศ ช่างกระจกอลูมิเนียมอำเภอกงไกรลาศ ช่างกระจกอลูมิเนียมอำเภอศรีสัชนาลัย ช่างกระจกอลูมิเนียมอำเภอศรีสำโรง ช่างกระจกอลูมิเนียมอำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร ช่างกระจกอลูมิเนียมอำเภอทุ่งเสลี่ยม