โปรแกรมสำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์ปรแกรมสำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์ HAND2U Commerce ฟรี โดเมน .COM + พื้นที่ Hosting 1,500 Mb
พัฒนาจากภาษา PHP และ MySQL
พร้อม Source code รองรับทุกระบบปฏิบัติการ 


โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบการ SME 
  • ผู้ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์
  • ร้านค้าที่ต้องการเปิดช่องทางการขายสินค้าให้กับตัวเอง
  • นิสิตนักศึกษาที่ใช้ศึกษาระบบงานขายสินค้าออนไลน์


คุณสมบัติของโปรแกรม
มีระบบสมาชิกของลูกค้า, มีระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์, มีระบบส่งเสริมการขายสินค้า, มีระบบจัดข่าวสารของร้านค้า, มีระบบเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 
มีระบบการชำระเงิน และโอนเงินผ่านธนาคาร, มีระบบตามตามสินค้าของลูกค้าจากการสั่งซื้อ, มีระบบจัดการสินค้าหน้าร้าน และหลังร้านอย่างอิสระ 
มีระบบเก็บสถิติของสินค้า และจำนวนผู้เข้าชมสินค้าแบบปัจจุบัน