ออกแบบเว็บไซต์เขียนโปรแกรม
บริษัท VIP ปรีดาซุปเปอร์คาร์ จำกัด 9/2 ม.7 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.วัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-334060 มือถือ 089-9614721 แฟ็กซ์ 055-334059
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.vippreedasupercar.com

ออกแบบเว็บไซต์โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก 600/99 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Flash, MySQL, PHP, HTML, CSS
http://www.rueanphaeroyalpark.com

 

ออกแบบเว็บไซต์เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 1299 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://phsmun-planning.com/web_phsmun/

 

Web Application Database (ระบบ Web Application แบบ MLM) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเคทูโฮลเซล (อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก)
MS SQL Server, PHP, HTML, CSS, Flash

http://www.taradwholesale.com

 

Web Application Audit Database (ระบบติดตามงานภายใน Intranet ) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
PostgreSQL, PHP, HTML, CSS, Flash

 

ออกแบบเว็บไซต์การท่องเที่ยว เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 1299 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.phsmun-tourism.com/

 

Database Draft of OHSE Master list (ทะเบียนกฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใน Intanet) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
PostgreSQL, PHP, HTML, CSS, Flash