เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ Web Application สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๒ (อินโดจีน) บริษัท ไทยอินโดจีนก่อสร้าง จำกัด ๘๘๘๘ ม.๗ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://phitsanulokbusterminal2.com/