โปรแกรมบนมือถือ (Mobile App)

  • อันดับแรกเราควรที่จะมีเว็บไซต์ก่อนที่จะมีโปรแกรมบนมือถือ (Mobile App) เพราะเว็บไซต์คนส่วนใหญ่จะใช้ Search Engine อย่าง google  ในการค้นหาข้อมูล เพื่อที่จะซื้อสินค้าและบริการต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
  • เมื่อสินค้าและบริการของเราเป็นที่รู้จักแล้ว ก็ควรเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ โดยใช้งานผ่านโปรแกรมบนมือถือ (Mobile App) ที่รองรับบนระบบปฏิบัติการ android และ ios  เพราะมือถือคือคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีกับทุกคน การใช้งานในปัจจุบันก็ควารที่รองรับการทำงานบนมือโปรแกรมบนมือถือ (Mobile App) จึงมีความสำัคัญไม่น้อยไปกว่าเว็บไซต์ในการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น