หลักการสร้าง Fanpage เพื่อทำการตลาดออนไลน์การสร้าง Fanpage ใน Facebook สำคัญอย่าไร หลายคนไม่เข้าใจในการสร้าง Fanpage เพื่อโฆษณาสินค้าให้คนทั่วโลกนั้นรู้จักสินค้าของเรานั้นได้อย่างไร การที่เราโพสต์ข้อความที่เป็นสาธารณะทั่วไปจะทำให้ Search Engine อย่าง google หาเราพบในลำดับการค้นหาในหน้าแรกๆ มีหลักการดังนี้

  • ชื่อ Fanpage ที่เราตั้งนั้นต้องสัมพันธ์กับ Keyword ของสินค้าที่เราขายหรือให้บริการ เช่น ขายเครื่องสำอาง ชื่อ Fanpage ควรมีคำว่า เครื่องสำอางด้วย เป็นต้น
  • การเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือประเภทของ Fanpage ควรให้ตรงกับกลุ่มสินค้าของเรา
  • ข้อความที่โพสต์ใน Fanpage ที่บอกรายละเอียดของสินค้าที่ขายและให้บริการนั้นควรมีข้อความที่เป็น Keyword อยู่ด้วยทุกครั้งที่โพสต์ และโพสต์แบบ สาธารณะ  ก็จะทำให้ Search Engine อย่าง google หาเราพบในลำดับการค้นหาในหน้าแรกๆ 
  • อีกอย่างหนึ่งควรที่จะมี Youtube Channel เพื่อโพสต์วีดีโอ พร้อมข้อความอธิบายสินค้าบริการของคุณที่มากพอสมควร และมี Keyword ของสินค้านั้นอยู่ในข้อความนั้นๆ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นักการตลาดออนไลน์ต้องทำเป็นละดับแรกพร้อมกับการสร้าง Fanpage