Menu
 Home
 Service
 Product
 Customer
 About us
 Dowloads
 Contact












สินค้า Hand2U
NEW PRODUCT

โปรแกรมสำเร็จรูปควบคุมการเบิกตั๋วรถออนไลน์

โปรแกรมสำเร็จรูปควบคุมการเบิกตั๋วรถออนไลน์
ล้ำหน้า สู่สุดยอดประสิทธิภาพ
เพื่อทุกการใช้งาน รองรับทุกระบบปฏิบัติการ


โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

บริษัทเดินรถขนส่งผู้โดยสาร
บริษัทหรือผู้ประกอบการตั๋วแทนขายตั๋วรถ
ผู้ประกอบการด้านรถโดยสาร
ผู้ที่สนใจใช้ในการศึกษาระบบงานควบคุมการเบิกตั๋ว


คุณสมบัติของโปรแกรม

มีระบบรองรับข้อมูลผู้เบิกตั๋วพร้อมกับการแยกประเภทผู้เบิกตั๋ว
มีระบบรองรับข้อมูลพนักงานที่ใช้โปรแกรมผู้ที่ให้เบิกตั๋วและรับเงินส่งค่าเบิกตั๋ว
มีระบบรายงานข้อมูลตั๋วแยกตามประเภทตั๋ว และราคาของตั๋ว แจ้วสถานะจุดสั่งตั๋ว
มีระบบรองรับข้อมูลการเบิกตั๋วแยกตามประเภทผู้เบิกตั๋ว
มีระบบส่งเงินคืนค่าเบิกตั๋วจากเลขที่ใบเบิกและ รายการตั๋วที่เบิก
มีระบบตรรวจเช็คการเบิกและการส่งเงินค่าตั๋วได้ตามทุกช่วงเวลา
มีระบบตรวจเช็คการรับเงินค่าตั๋วได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินค่าตั๋ว
มีระบบรองรับข้อมูลการหักค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้
มีรายงานสรุปการรับเงินค่าเบิกตั๋ว แยกตามประเภทผู้เบิกตั๋วได้ทุกช่วงเวลา วัน/เดือน/ปี
มีรายงานสรุปสถานะตั๋วคงเหลือในคลัง
มีรายงานตรวจสอบเงินเข้า/เงินออก ตามช่วงเวลาและ ตรวจเช็คผลต่างเงินโอนเข้าธนาคารได้
มีรายงานข้อมูลตามเงื่อนไข ประเภทตั๋ว/ราคา/สถานะการเบิกตั๋ว/หมายเลขตั๋ว/หมวดตั๋ว
มีรายงานตั๋วตามแลขที่ใบเบิกตั๋ว
สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Online/Offline และ รองรับทุกระบบปฏิบัติการ

 

โปรแกรมสำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์ HAND2U Commerce
โปรแกรมสำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์ HAND2U Commerce ฟรี โดเมน .COM + พื้นที่ Hosting 1,500 Mb
พัฒนาจากภาษา PHP และ MySQL
พร้อม Source code รองรับทุกระบบปฏิบัติการ


โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการ SME
ผู้ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์
ร้านค้าที่ต้องการเปิดช่องทางการขายสินค้าให้กับตัวเอง
นิสิตนักศึกษาที่ใช้ศึกษาระบบงานขายสินค้าออนไลน์


คุณสมบัติของโปรแกรม
มีระบบสมาชิกของลูกค้า, มีระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์, มีระบบส่งเสริมการขายสินค้า, มีระบบจัดข่าวสารของร้านค้า, มีระบบเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
มีระบบการชำระเงิน และโอนเงินผ่านธนาคาร, มีระบบตามตามสินค้าของลูกค้าจากการสั่งซื้อ, มีระบบจัดการสินค้าหน้าร้าน และหลังร้านอย่างอิสระ
มีระบบเก็บสถิติของสินค้า และจำนวนผู้เข้าชมสินค้าแบบปัจจุบัน