Menu
 Home
 Service
 Product
 Customer
 About us
 Dowloads
 Contact
เว็บไซต์ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

ภาคเหนือ

จังหวัดกำแพงเพชร  |  จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์  | จังหวัดน่าน  |  จังหวัดพิจิตร | จังหวัดพิษณุโลก | จังหวัดเพชรบูรณ์ | จังหวัดแพร่ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | จังหวัดลำปาง  |  จังหวัดลำพูน | จังหวัดสุโขทัย | จังหวัดอุตรดิตถ์  |   จังหวัดอุทัยธานี  | จังหวัดพะเยา

ภาคกลาง

กาญจนบุรี จันทบุรี | ฉะเชิงเทรา ชลบุรี | ชัยนาท  |  ตราด  | นครนายก นครปฐม | นนทบุรี | ปทุมธานี  | ประจวบคีรีขันธ์  | ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา | เพชรบุรี | ระยอง | ราชบุรี  |  ลพบุรี | สมุทรปราการ  | สมุทรสงคราม | สมุทรสาคร |สระบุรี  |  สิงห์บุรี  | สุพรรณบุรี | อ่างทอง | สระแก้ว
ภาคใต้ กระบี่ | พัทลุง | สงขลา | ยะลา |  ปัตตานี สตูล | นราธิวาส  |  ชุมพร พังงา | ระนอง | ภูเก็ต  | สุราษฎร์ธานี  |  นครศรีธรรมราช
ภาคอีสาน กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | ยโสธร | นครพนม | นครราชสีมา  |  บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด | เลย  | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์  | หนองคาย | อุดรธานี | อุบลราชธานี | มุกดาหาร | อำนาจเจริญ | หนองบัวลำภู 

รับเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รับพัฒนา
โปรแกรม

วางระบบเครือข่าย
Network Consultant

พัฒนาโปรแกรมทุกชนิด ราคาตามงบประมาณ
รับออกแบบและวางแผนงานคอมพิวเตอร์ Computer
ระบบ Network LAN
ติดตั้งระบบ INTERNET, INTRANET
รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์
จัดอบรมในหน่วยงาน, สอนการใช้คอมพิวเตอร์
สอนการเขียนโปรแรกม
สอนการเขียนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมต่างๆ
เขียนโปรแกรมทุกประเภท
รับจ้างเขียนโปรแกรม

รับทำงานเป็น Freelane / Outsource
พัฒนาโปรแกรมตามต้องการ

ทุกประเภททุกภาษา
โปรแกรมระบบบัญชี
โปรแกรมระบบคงคลังสินค้า

โปรแกรมบริหารงานบุคคล
โปรแกรมระบบลูกค้าสัมพันธ์
โปรแกรมระบบงานขายหน้าร้านทุกประเภท
โปรแกรมระบบเช่าซื้อ สินเชื่อ
โปรแกรมตามความต้องการทุกชนิด
โปรแกรมขายสินค้าออนไลน์


ออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์

ด้วยภาษา ASP, ASP .NET, PHP, JSP
รับทำเว็บไซต์หน่วยงาน รับเขียนเว็บไซต์ในองค์กร
E-Commerce, E-Office, E-Document, Web Base Traning
เว็บไซต์ระบบงานทุกชนิด
Web Application, Web Design, E-Books

ออกแบบเ็ว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม
Hand2u
ตั้งอยู่เลขที่ 7/2 หมู่ 1 ต.บ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
เบอร์โทร: 089-8574819, 055-625220
เว็บไซต์ : www.hand2u.com
E-mail: hand2u2@gmail.com, admin@hand2u.com

Graphic Design
ออกแบบโลโก้, โปรชัวร์, โปสเตอร์, ปกหนังสือ
วารสาร, นามบัตร, ป้ายโฆษณาทุกประเภท
รวมทั้งงานออกแบบทุกประเภท