Menu
 Home
 Service
 Product
 Customer
 About us
 Dowloads
 Contact 


 

Hand2U Professional Software : รับเขียนโปรแกรมรับทำเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์ทำการตลาดออนไลน์บริษัทหน่วยงานราชการองค์กรร้านค้าด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์ (Programmer) มืออาชีพมากด้วยประสบการณ์

รับเขียนโปรแกรมออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์บริษัทหน่วยงาน ภาษา PHP, ภาษา ASP .Net, ภาษา JSP โปรแกรม Web Application, โปรแกรม Windows From, โปรแกรมร้านค้าออนไลน์, โปรแกรมร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป, โปรแกรมประกาศต้องการชื้อต้องการขายโฆษณาทำการตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขายสินค้า, ภาษา VB, ภาษา Delphi, ทุกภาษา Application บนมือถือ

เขียนโปรแกรมทุกประเภท รับจ้างเขียนโปรแกรม รับทำงานเป็น Freelane / Outsource พัฒนาโปรแกรมตามต้องการ

จังหวัดกำแพงเพชร,จังหวัดเชียงราย,จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดตาก,จังหวัดนครสวรรค์ ,จังหวัดน่าน ,จังหวัดพิจิตร,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดเพชรบูรณ์ ,จังหวัดแพร่ ,จังหวัดแม่ฮ่องสอน,จังหวัดลำปาง,จังหวัดลำพูน,จังหวัดสุโขทัย,จังหวัดอุตรดิตถ์ ,จังหวัดอุทัยธานี,จังหวัดพะเยา,จังหวัดกาญจนบุรี,จังหวัดจันทบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานเว็บไซต์องค์กร โปรแกรมบริหารข้อมูลในองค์กร, เว็บไซต์ระบบงานฐานข้อมูล, โปรแกรมวางแผนการตลาดออไลน์, โปรแกรมติดตามการทำงานสำหรับองค์กร ออกแบบเว็บไซต์หน่วยงาน, เว็บไซต์ขายสินค้านออนไลน์, โปรแกรมเว็บไซต์ตามความต้องการ ปรึกษาด้านการเขียนโปรแกรมตามงบประมาณ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร, จังหวัดกรุงเทพฯ, จังหวัดฉะเชิงเทรา,จังหวัดชลบุรี,จังหวัดชัยนาท,จังหวัดตราด,จังหวัดนครนายก,จังหวัดนครปฐม,จังหวัดนนทบุรี,จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,จังหวัดปราจีนบุรี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัดเพชรบุรี,จังหวัดระยอง,จังหวัดราชบุรี,จังหวัดลพบุรี,จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดสมุทรสงคราม,จังหวัดสมุทรสาคร,จังหวัดสระบุรี,จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดสุพรรณบุรี,จังหวัดอ่างทอง,จังหวัดสระแก้ว


 

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการจาก Hand2U
ออกแบบเว็บไซต์ร้านดูดี4สตูดิโอ บริการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายทอดสดขึ้นจอ 194/6 หมู่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.hand2u.com/doodee4
โรงแรมบ้านดาราออกแบบเว็บไซต์เขียนโปรแกรม"โรงแรมบ้านดารา" จากชื่อเดิม คือ บ้านดารารีสอร์ท ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองสระบุรี PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.baandarasaraburi.com
โรงแรมเวียงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกออกแบบเว็บไซต์โรงแรมเวียงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.wiangkaew-psru.com
บริษัท ห้าสาม คัลเลอร์ฟูล จำกัด
ศูนย์จำหน่ายสีโจตันบริษัท ห้าสาม คัลเลอร์ฟูล จำกัด ศูนย์จำหน่าสีโจตัน 48/9 หมู่ 7 ถนนสีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 PHP, HTML, CSS, Flash
http://53colourful.com/
สวรรคโลกเชียงกง

14/14 ถนนจรดวิถีถ่อง อำเภอสวรคโลก จังหวัดสุโขทัยเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ Web Application สวรรคโลกเชียงกง 14/14 ถนนจรดวิถีถ่อง อำเภอสวรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.sawankhaloksengkong.com
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๒ (อินโดจีน)เขียนเว็บไซต์ นายช่างพจน์ รับเหมาติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียม งานประตู-หน้าต่าง บานเลื่อน บานสวิง บานกระทุ้ง บานตาย ช่องแสง มุ้งลวด 09/2 หมู่ 8 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 HTML, CSS, Flash
http://www.hand2u.com/pservice
สมัคเรียนออนไลน์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ Web Application สมัคเรียนออนไลน์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 601 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.pl-tech.ac.th/web_student_reg/index.php
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๒ (อินโดจีน)เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ Web Application สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๒ (อินโดจีน) บริษัท ไทยอินโดจีนก่อสร้าง จำกัด ๘๘๘๘ ม.๗ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://phitsanulokbusterminal2.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองทำเว็บไซต์ Web Application องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอร์โทร : 0-5531-1094
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.wangthonglocal.go.th/
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลกเขียนเว็บไซต์ Web Application วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
601 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 0-5525-9003, 0-5523-0531 โทรสาร: 0-5537-7051
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.pl-tech.ac.th
บริษัทในเครือลานหอยกรุ๊ปเว็บไซต์ Web Application บริษัทในเครือลานหอยกรุ๊ป เลขที่ 34/13 ม.12 ถ.บายพาส ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.lanhoi-sukhothai.com/
สุรศักดิ์นวดแผนไทย เว็บไซต์ Web Application สุรศักดิ์นวดแผนไทย
213/5 ม.1 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.surasakthaimassage.com
ระบบแจ้งเตือนภัยคุณภาพอากาศในเขตภาเหนือตอนล่าง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)เว็บไซต์ Web Application ระบบแจ้งเตือนภัยคุณภาพอากาศในเขตภาเหนือตอนล่าง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Google map API, MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.reo3.go.th/web_air3
ออกแบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลเนินกุ่ม 999 หมู่4 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.nuenkumdistrict.go.th
โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก ออกแบบเว็บไซต์โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก 600/99 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Flash, MySQL, PHP, HTML, CSS
http://www.rueanphaeroyalpark.com
บริษัท VIP ปรีดาซุปเปอร์คาร์ จำกัด ออกแบบเว็บไซต์เขียนโปรแกรม
บริษัท VIP ปรีดาซุปเปอร์คาร์ จำกัด 9/2 ม.7 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.วัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.vippreedasupercar.com
Web Application Database (ระบบ Web Application แบบ MLM) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเคทูโฮลเซล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก)
MS SQL Server, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.taradwholesale.com
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกออกแบบเว็บไซต์เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 1299 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://phsmun-planning.com/web_phsmun/
ออกแบบเว็บไซต์การท่องเที่ยว เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 1299 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.phsmun-tourism.com/
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)Web Application Audit Database (ระบบติดตามงานภายใน Intranet ) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
PostgreSQL, PHP, HTML, CSS, Flash
ระบบติดตามเอกสารภายใน Intanet) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)Web Application PTTEP S1 Documentation Database (ระบบติดตามเอกสารภายใน Intanet) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
ทะเบียนกฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยDatabase Draft of OHSE Master list (ทะเบียนกฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใน Intanet) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
PostgreSQL, PHP, HTML, CSS, Flash
Web Application Database ประเมินความเสี่ยง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.s1-master-risk-assessment.com
บริษัทพิมพ์สวรรค์การบัญชี พิษณุโลก ออกแบบเว็บไซต์บริษัทพิมพ์สวรรค์การบัญชี จังหวัดพิษณุโลก
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.acc-pimsawan.com
เขียนโปรแกรมคิดคำนวณต้นทุนการผลิตภัณฑ์
สูตรและส่วนผสม
บริษัท พีซีแอล จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แพน้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก ออกแบบเว็บไซต์แพน้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.paenamnan.com
เขียนโปรแกรมเบิกจ่ายตั๋วของ เขียนโปรแกรมเบิกจ่ายตั๋วของ
บริษัท วังทองยานยนต์ จำกัด
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เขียนโปรแกรมระบบงานทะเบียนผู้ป่วยคลินิก สุพรการแพทย์ เขียนโปรแกรมระบบงานทะเบียนผู้ป่วยคลินิก สุพรการแพทย์ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ออกแบบเว็บไซต์สันนิบาติจังหวัดพิษณุโลก
http://www.phsml.com/

ออกแบบเว็บไซต์การประชุมนานาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายเพื่อองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ดีกว่า ครั้งที่ 17
http://www.esea17-phsmun.com
ออกแบบเว็บไซต์ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ http://www.thungsamo.net ออกแบบเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจำกัด multiproductgroup
http://www.multiproductgroup.com/
เขียนโปรแกรมระบบงานการเบิกจ่าย สั่งชื้อวัสดุ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พัมฒนาเป็นระบบ Client/Server ใช้ SQL Server จัดเก็บฐานข้อมูล ทำงานแบบ Multi User
ออกแบบเว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัด แพร่
http://www.phrcc.ac.th/
ออกแบบเว็บไซต์ระบบจัดการข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง พรรคไทเป็นไททั่วประเทศ
http://www.thaipenthai.org/
เขียนโปรแกรมระบบขายสินค้าเสื้อผ้า Online กรุงเทพมหานคร
http://www.factorythai.net/
ออกแบบเว็บไซต์ระบบงาน E-Commerce ของร้าน adsiamdd http://www.atsiamdd.com
เขียนโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://science.psru.ac.th/mis
เขียนโปรแกรมระบบงานจัดเก็บข้อมูลภูมินามจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลอำเภอ ข้อมูลตำบล ข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลถ้ำ น้ำตก ฯ มีระบบ Front End และ Back End ลองรับข้อมูลทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยในอนาคต http://science.psru.ac.th/name เขียนโปรแกรมระบบงานการไปราชการของบุคลากร โดยการใช้งบประมาณจากไหน ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีระบบ Front End และ Back End http://science.psru.ac.th/work

งานออกแบบปกหนังสือ เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จังหวัดพะเยา

งานออกแบบ โปสเตอร์ตารางการจัดประชุมทางวิชาการ สิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จังหวัดพะเยา
งานออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มแม่บ้าน ผลิตน้ำพริก และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มแม่บ้านบ้านเหนือพัฒนา

งานออกแบบนามบัตร

งานออกแบบแผ่นพับ  
   
หมายเหตุ บางเว็บไม่เหมือนกับรูปภาพเนื่องว่ามีการ ปรับปรุ่งข้อมูลของลูกค้า